ابروها مهمترين بخش صورت هستند اگر از ابروهای تان راضی نیستید، شیوه های زيادي براي تغییر دادن آن ها وجود دارد مدادکشیدن و یا تتو کردن ولی امروز یک مورد خيلي طبيعي وجود دارد که نتایجی تقریبا دائمی دارد و بسیار طبیعی می باشد. روش میکروبلیدینگ ابرو microblading را معرفی می کنیم که فراتر از نقاشی یا استفاده از مداد است و درست شبیه به موهای واقعی به نظر میرسد.
 میکروبلیدینگ روشی نیمه دائمی براي طراحی و فرم دهی ابروها است که از طريق قلمی که متشکل از چند سوزن است، خطوط نازک و باریکی مثل به تار موهای طبيعي ابرو را با استفاده از رنگدانه ها در نواحی خالی ابرو ایجاد ميکند . این روش باعث پرتر به نظر رسيدن ابروها ميشود و زيبايي آن را دو چندان ميکند .